HOROLEZECKÁ STĚNA

Cena pronájmu stěny


Základní cena za 4 hod. provozu: 8 000 Kč
Každá další hodina provozu: 600 Kč


Cena zahrnuje:

  • 4 hodiny provozního času
  • Možnost prolongace
  • Instalaci a obsluhu atrakce
  • Pojištění proti úrazu
  • Programové konzultace
  • Volný vstup do atrakcí
  • Zapůjčení vybavení

Cena nezahrnuje:

  • Dopravu z centrálního skladu Teplice a zpět v ceně 7,50 Kč / 1 km
  • Při vyšším počtu atrakcí je počítána doprava pouze jedné, s výjimkou kombinace atrakcí neskladných